nieuwe casus
postma-brand1a

Voorbeeld:

Hoe pakt Postma Hypotheken en Verzekeringen een grote schade aan?

Wat te doen bij een grote brand?

Als er brand ontstaat komt er erg veel op je af. Niet alleen de brandweer, maar vaak ook mensen van andere hulpdiensten, zoals Salvage, die de schade coördineren tussen brandweer en verzekeraars.

En hoe ben je dan verzekerd en is het voldoende. Veel info en veel te nemen beslissingen.

Bij deze brandschade kwamen in alle vroegte al deze vragen naar boven.

Verzekerde versus verzekeraar

Verzekeraars willen bij een brandschade altijd de oorzaak weten. Terecht. Maar als de schade fors is, ontstaat er een ander krachtenspel. De zoektocht is dan niet alleen wat de oorzaak van de brand is, maar óók of je als verzekerde voldaan hebt aan de gestelde preventie-eisen.

 

 

 

Contra-expertise

Bij deze forse brand hebben wij voor onze relatie direct contra-expertise geregeld. Dit doen wij altijd bij een expertisebureau dat geen opdrachten voor verzekeraars aanneemt. Dan weet je dat de contra-expert voor jouw belang staat! Tevens hebben wij geregeld dat de klant ook zelfstandig technisch onderzoek naar de brand heeft laten doen. Hierdoor was de klant minder afhankelijk van de bevindingen van de verzekeraar.

 

 

 

Wat doen wij?

Wij zijn direct naar deze ondernemer toegegaan om hem bij te staan bij de vele vragen van brandweer, andere hulpdiensten en betrokken verzekeraars.

En ook gedurende het gehele proces van schade-afwikkeling heeft de klant contact met ons kantoor. Dit geeft een vertrouwd gevoel, dat je als ondernemer er niet alleen voor staat bij de afwikkeling van je schade. Uiteindelijk is deze schade op een goede manier afgewikkeld.